Leksykon Terminów Winiarskich


Szukaj:
Instrukcje

Wady, choroby, szkodniki

Antraknoza (anthracnose) - choroba winorośli o podłożu grzybiczym, w wyniku której na liściach, gałęziach a także owocach pojawiają się brunatne plamy; może prowadzić do obumarcia rośliny

Botrytis cinerea (łac.) - grzyb odpowiedzialny za rozwój pleśni szarej i szlachetnej

Casse (fr.) - wada wina, któremu brakuje klarowności; dotyka ona wina o wysokiej zawartości miedzi, białka, żelaza lub oksydazy, które zostały poddane działaniu powietrza, światła lub temperatury

Casse cuivreuse / cuivrique (fr.) - wada wina, któremu brakuje klarowności, spowodowana zbyt wysoką zawartością miedzi; dotyka ona głównie wina białe i różowe

Casse ferrique (fr.) - wada wina, któremu brakuje klarowności, spowodowana zbyt wysoką zawartością żelaza; dotyka ona głównie wina białe i różowe

Chloroza (chlorose) - choroba winorośli w wyniku której następuje niedorozwój lub zanik chlorofilu; objawia się żółknięciem liści; najczęściej choroba ta wywołane jest zbyt dużą zawartości wapnia w glebie

Choroby kryptogamiczne (maladies cryptogamiques) - grupa chorób winorośli o podłożu grzybiczym, do których należą m.in. mączniak rzekomy, mączniak prawdziwy, szara pleśń

Filoksera winiec (phylloxera vastratrix) - szkodnik pochodzący z Ameryki Północnej, należący do rodziny mszycowatych, którego długość nie przekracza 1,5 mm; atakuje liście i korzenie winorośli; w drugiej połowie XIX wieku zniszczył prawie doszczętnie większość winnic europejskich

Graisse (Śluzowacenie) - choroba wina o podłożu bakteryjnym, w wyniku której konsystencja wina zaczyna przypominać olej

Kożuch winny (fleur du vin) - choroba wina wywołana drożdżami kożuchującymi, powodująca pojawienie się na jego powierzchni białego nalotu

Kryptogamiczny (cryptogamique) - patrz choroby kryptogamiczne

Kwaśnienie (acescence) - choroba wina wywołana bakteriami octowymi, które podczas procesu fermentacji przemieniają alkohol w kwas octowy, w wyniku czego wino nabiera smaku i zapachu octu

Mączniak prawdziwy (oidium) - choroba winorośli wywołana przez grzyba Uncinula necator, atakująca części zielone winorośli, na których pojawia się biało-szary meszek przypominający mąkę

Mączniak rzekomy (mildiou) - choroba winorośli wywoływana przez grzyba Plasmopara viticola, atakująca zielone części winorośli, głównie liście, na których pojawia się szary lub biały nalot

Merkaptan (mercaptan) - związek organiczny będący siarkowym odpowiednikiem alkoholu; patrz zapach zgniłych jajek

Mycoderma aceti (łac.) - bakteria octowa odpowiedzialna za przemianę alkoholu w kwas octowy; może powodować kwaśnienie wina

Nekroza korowa (excoriose) - choroba winorośli wywołana przez grzyba Phomopsis viticola; powoduje ona bielenie i pękanie kory, w wyniku czego gałęzie łatwiej się łamią

Omacnica (pyrale) - motyl z rodziny łuskoskrzydłych, którego gąsienice niszczą winorośle

Piqure acétique (fr.) - patrz kwaśnienie

Piqure lactique (fr.) - choroba wina wywołana bakteriami mlekowymi, które przemieniają cukier resztkowy w kwas mlekowy i octowy oraz w dwutlenek węgla; powoduje ona, że wino zaczyna pachnieć kiszoną kapustą

Pleśń (moisi) - wada wina, w którym wyczuwa się zapach lub smak pleśni; może być to spowodowane użyciem winogron dotkniętych szarą pleśnią, użyciem starej beczki lub przechowywaniem wina w miejscu zbyt wilgotnym i źle wentylowanym

Pleśń szara (pourriture grise) - choroba winorośli wywołana przez grzyba Botrytis cinerea, objawiająca się pojawieniem jasnobrązowych plam na liściach i owocach, które następnie pokrywają się szarawym, puszystym nalotem powodującym masowe gnicie owoców

Pleśń szlachetna (pourriture noble) - rodzaj pleśni wywołanej przez grzyba Botrytis ciernea, która w ściśle określonych warunkach wpływa korzystnie na winogrona; wysusza ona owoce jednocześnie zwiększając w nich poziom cukru

Pułapka feromonowa (piégeage sexuel) - metoda zwalczania szkodników winorośli polegająca na zwabianiu ich w pułapkę przy użyciu feromonów samic motyli

Smak beczki (gout de fut) - wada wina, w którym wyczuwa się nieprzyjemny smak spleśniałego drewna; spowodowane jest to złym stanem beczki, w której było przechowywane wino

Smak korka (gout de bouchon) - wada wina, w którym wyczuwa się nieprzyjemny smak spleśniałego korka; najczęściej spowodowane jest to użyciem złej jakości korka

Tourne (fr.) - choroba wina o podłożu bakteryjnym, która powoduje wydzielanie dwutlenku węgla i psuje smak wina, aż staje się one niezdatne do picia

Typhlodromus (łac.) (Typhlodrome) (fr.) - rodzaj drapieżnych roztoczy, używanych do zwalczania szkodników winorośli

Wachlarzowatość liści (court noué) (fr.) - choroba winorośli wywołana wirusem Xiphinema index, objawiająca się deformacją liści oraz skarłowaceniem pędów i międzywęźli

Wada wina (accident / défaut) - niepożądany smak, zapach lub kolor, spowodowany zmianami chemicznymi lub fizycznymi zachodzącymi w winie

Zapach pelargonii (géranium) - wada wina, w którym wyczuwa się nieprzyjemny zapach liści pelargonii; spotykana w winach, do których dodano kwasu sorbowego; dotyka głównie wina czerwone

Zapach zgniłych jajek (oufs pourris) - wada wina, w którym wyczuwa się bardzo nieprzyjemny zapach siarkowodoru lub merkaptanu, który powstał z dwutlenku siarki użytego w celu konserwacji wina

Zgnilizna czarna (pourrition maculée) - choroba winorośli wywołana przez grzyba Guignardia bidwellii, której objawy w postaci czarnych plamek występują najczęściej na liściach i owocach

Zgnilizna korzeni (pourridié) - choroba wywołana grzybami, głównie opieńką miodową, niszcząca system korzeniowy winorośli

Created by 4lc Ta strona jest przeznaczona dla osób mających ukończone 18 lat.